• Zbiorniki Szczecin - telefon kontaktowy
  • Jesteśmy na Google+
  • Jesteśmy na Facebook

bioficient002

Ścieki stanowią poważny problem każdego gospodarstwa. Im jest ono większe, tym więcej produkuje odpadów wymagających odpowiedniego zutylizowania. Zarówno w domach mieszkalnych, jak i w gospodarstwach rolnych doskonałym rozwiązaniem są nowoczesne biologiczne oczyszczalnie.

buelmaster pro 2

AdBlue to nowoczesna substancja, która od niedawna stosowana jest w samochodach ciężarowych z silnikiem Diesla w celu zmniejszenia emisji spalin. Z uwagi na jej specyficzne właściwości oraz konieczność zachowania idealnej czystości związek ten musi być przechowywany w określonych warunkach.

Elastyczny RSM 270px

Pojemniki, zbiorniki i cysterny stanowią nieodłączne wsparcie każdego gospodarstwa rolnego i zakładu przemysłowego. Przeznaczone do przechowywania różnych substancji w stanie płynnym ułatwiają ich magazynowanie, a często też transport i użytkowanie. Wśród wielu dostępnych produktów nowością są zbiorniki elastyczne.

Zbiornik na materialy chemiczne 9000L 130px

Związki chemiczne o różnym stopniu agresywności wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Przechowywanie i transport takich substancji wymaga odpowiednich opakowań z surowców odpornych na chemikalia – takich, które zagwarantują szczelność i bezpieczeństwo ekologiczne. Do takich materiałów zalicza się polietylen.