Zbiorniki na paliwo i chemikalia
shadow
  • Zbiorniki Szczecin - telefon kontaktowy
  • Jesteśmy na Facebook
  • Jesteśmy na Youtube
  • Jesteśmy na GMB

Separatory ropopochodne

Wody opadowe zwykle przedostają się z powierzchni gruntu do zbiorników wodnych lub bezpośrednio do wód gruntowych poprzez systemy kanalizacji. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi lub środkami chemicznymi może być bardzo poważne w skutkach. Montaż separatorów umożliwia oddzielenie substancji ropopochodnych znajdujących się w ściekach. W przypadku miejsc lub obiektów o niskim ryzyku rozlania substancji, takich jak parkingi lub obiekty nieprzemysłowe, zwykle wystarczające są separatory z obejściem. Zdecydowanie większe zagrożenie rozlaniem substancji ropopochodnej występuje na stacjach benzynowych, w magazynach paliw lub rafineriach. Niebezpieczne ścieki mogą również występować w warsztatach samochodowych, stacjach obsługi oraz myjniach. Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa ścieki z wyżej wymienionych obiektów powinny zostać wstępnie oczyszczone przed odprowadzeniem do kanalizacji. Wówczas wymagane jest zastosowanie bardzo wydajnych separatorów klasy I. s Zgodnie z Dyrektywą Rady EU (89/106/EWG) dotyczącą przepisów odnoszących się do wyrobów budowlanych, która narzuca obowiązek spełnienia norm zharmonizowanych, wszystkie separatory substancji ropopochodnych stosowane w budownictwie muszą spełnić wymogi jakościowe zgodne z normą EN 858 (EN 858:2005). Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas separatorów substancji ropopochodnych. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Nasi konsultanci z pewnością pomogą Państwu dobrać odpowiednie urządzenie.

Nie zawsze istnieje potrzeba stosowania separatorów. W miejscach o małym ryzyku skażenia, takich jak parkingi lub obiekty nieprzemysłowe, wystarczającą filtrację zwykle zapewniają powierzchnie przepuszczalne oraz rowy infiltracyjne.

Separatory z obejściem

Zastosowanie

Separatory z obejściem (by-pass) zwykle stosowane są w miejscach, w których nie występuje ryzyko obfitego wycieku oleju, a w przypadku mocnych opadów deszczu cały przepływ może nie zostać oczyszczony w całości. Obiektami, w których można zastosować separatory z obejściem, są między innymi parkingi, drogi lub lekko zanieczyszczone tereny użytkowe.


Wydajność

Kingspan Klargester był jednym z pierwszych producentów, którego separatory zostały przetestowane zgodnie z normą EN 858-1. Firma poszerzyła swoją ofertę o przetestowane i certyfikowane separatory z obejściem serii NSBD, gdzie numer NSBP/NSBD oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi ścieków w separatorze. Typoszereg separatorów w pełni retencyjnych marki Kingspan Klargester został przetestowany i otrzymał certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej na podstawie oceny jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1. Konstrukcja separatorów z obejściem spełnia parametry określone w ramach testów dla tego typoszeregu oraz określone wymogi objętościowe dla: wydajności separacji oleju, objętości magazynowej oleju, objętości osadnika, wkładu koalescencyjnego. Dodatkowo, urządzenie zostało zaprojektowane do uzdatniania 10% maksymalnego przepływu. Wielkość powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator jest obliczana na podstawie wzoru gdzie NSB = 0,0018A (m). Przepływy generowane wskutek bardziej intensywnych opadów deszczu są kierowane przez separator z ominięciem głównej komory separacji (wkład koalescencyjny). Klasa I separatorów została zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju w standardowych warunkach testowych.

Separatory w pełni retencyjne


Zastosowanie

Separatory w pełni retencyjne stosowane są w miejscach szczególnie narażonych na wyciek substancji ropopochodnych. Ich montaż wymagany jest m.in. na stacjach benzynowych, w punktach dystrybucji paliw, warsztatach samochodowych, złomowiskach lub myjniach.


Wydajność

Firma Kingspan Klargester była pierwszym producentem, którego separatory o przepływie 3-30l/s otrzymały certyfikację zgodnie z normą EN 858-1. Numer NSFP / NSFA oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi ścieków w separatorze. Typoszereg tych separatorów został poddany testom wydajnościowym i otrzymał certyfikację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej w celu zagwarantowania jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1. Większe konstrukcje separatorów zostały określone na podstawie obliczeń w oparciu o typoszereg testowy. Konstrukcja każdego separatora w pełni retencyjnego spełnia określone wymogi objętościowe dla: wydajności separacji oleju, objętości magazynowej oleju, objętości osadnika, wkładu koalescencyjnego (tylko urządzenia klasy I), automatycznego systemu zamykającego. Separatory w pełni retencyjne marki Kingspan Klargester są przeznaczone do oczyszczania całego przepływu nominalnego.

Znajdź nas

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.