zbiorniki
shadow
  • Zbiorniki Szczecin - telefon kontaktowy
  • Jesteśmy na Facebook
  • Jesteśmy na Youtube
  • Jesteśmy na GMB

Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest legalna jedynie w przypadku wypełnienia określonych wymagań formalnych. Dowiedz się, na czym one polegają.

Wymagania formalne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Najważniejszym czynnikiem jest prawo lokalne - dlatego, planując budowę oczyszczalni, należy sprawdzić, czy zezwala ono na taką inicjatywę w danej lokalizacji. Informacji na ten temat należy szukać w treści decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta dotyczącej warunków zabudowy, a także w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego.

Choć nie jest to w zasadzie czynnik regulowany prawnie, wymagane jest również określenie zużycia wody na mieszkańca - informacja ta ma znaczenie dla innych aspektów formalnych budowy, takich jak np. konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Szacuje się, że w domyślnym gospodarstwie domowym pobór wody powinien wynosić 140-160 dm3 na dobę na mieszkańca (80-100 dm3 w przypadku pozyskiwania ciepłej wody z lokalnego źródła ciepła).

Biologiczne oczyszczalnie ścieków podlegają zharmonizowanej normie PN EN 12566-3. Oznacza to, że ich producent musi razem z wyrobem budowlanym wydać również tzw. deklarację właściwości użytkowych (CE). Oprócz tego ma on obowiązek sporządzenia tabliczki znamionowej zawierającej właściwości użytkowe oraz odpowiednie oznakowanie wyrobu budowlanego.

Art. 29 ust. 1 pkt 3-3a Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) określa, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Należy złożyć je w starostwie powiatowym lub we właściwym urzędzie miasta (w sytuacji, gdy miasto jest na prawach powiatu).

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków może wymagać również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Występuje ono w dwóch rodzajach - jako pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do środowiska oraz jako pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. W niektórych przypadkach, w zależności od warunków i eksploatacji danego budynku, może zajść konieczność pozyskania obydwu dokumentów.

Oprócz tego zgodnie z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880) przydomowe oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 5m3/d, a które przeznaczone są do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z własnego gospodarstwa, muszą zostać zgłoszone organowi ochrony środowiska - czyli urzędowi gminy lub miasta.

Znajdź nas

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.